Lista aktualności Lista aktualności

Narada Nadleśniczych

W dniu 24.11.2016 r. w siedzibie Nadleśnictwa Miastko odbyła się narada kierowników jednostek RDLP w Szczecinku z udziałem Dyrektora RDLP Andrzeja Modrzejewskiego, Zastępców dyrektora - Anny Paszkiewicz i Tomasza Skowronka oraz naczelników wydziału biura RDLP.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Miastko – J. Szreder przywitał zebranych prosząc Dyrektora oraz Kapelana
o symboliczne otwarcie nowej siedziby Nadleśnictwa Miastko. Kolejno nastąpiło zaprezentowanie realizacji inwestycji budowy nowej siedziby oraz ogólnej charakterystyki Nadleśnictwa Miastko.

 

Dyrektor RDLP – A. Modrzejewski rozpoczął naradę powitaniem wszystkich przybyłych i przedstawieniem planowanego przebiegu narady

Główne tematy narady:

- omówienie wybranych parametrów ekonomicznych za 10 miesięcy 2016 r.,

- przekazano informacje dotyczące zasad sprzedaży drewna w 2017 r.,

- przedstawiono realizację: planu pozyskania oraz sprzedaży drewna masowo i finansowo ogółem RDLP oraz

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP.

- omówiono plan - wykonanie ilościowe i finansowe inwestycji przeprowadzonych w RDLP w 2016 r.,

- analiza wykonania zadań z zagospodarowania lasu.