Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty dobrej gospodarki leśnej

Nadleśnictwo Miastko informuje, iż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej.

1) FSC o numerze SGS-FM/COC-000008

2) PEFC o numerze PL PEFC-17/0639, subcertyfikat dla Nadleśnictwa Miastko PEFC/32-22-006-17

Dokumenty te gwarantują, iż lasy Nadleśnictwa zarządzane są w sposób właściwy ze szczególn ym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych oraz społecznych.