Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Miastko
Nadleśnictwo Miastko
59 857 32 01
59 857 22 64

Pasieka 14A

77-200 Miastko

    

 

TELEFONY ALARMOWE:

  • Punkt Alarmowo Dyspozycyjny - 668 119 315

  • Straż Leśna - Komendant - 602 425 355

  • Stanowisko ds. użytkowania i ochrony lasu - 59 857 05 56

Nadleśniczy
Janusz Szreder
59 857 32 01
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Major
59 857 32 01
Główny Księgowy Nadleśnictwa
Bożena Knefel
59 857 32 01
p.o. Główny Księgowy Nadleśnictwa
Izabela Suproń
59 857 32 01
Sekretarz Nadleśnictwa
Izabella Domalewska
59 857 05 58 IP: 1113671

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Władymirow
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 59 857 05 56 IP: 1113333
Natalia Fucz
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania i ochrony lasu
Tel.: 59 857 05 56 IP: 1113333
Arleta Nakielska
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży drewna
Tel.: 59 857 05 55 IP: 1113332
Edyta Gołębiewska
Staszy specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: 59 857 05 55 IP: 1113332
Angelika Lulo
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 59 857 05 57 IP: 1113334

Inżynierowie Nadzoru

Wojciech Robakowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 59 857 05 49 IP: 1113129
Harry Węsierski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 59 857 05 49 IP: 1113129
Jarosław Czarnecki
Inżynier Nadzoru
Tel.: 59 857 05 62 IP: 1113128

Straż Leśna

Mirosław Sałahub
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 59 857 05 50 IP: 1113221
Magdalena Gliwa
Strażnik Leśny
Tel.: 59 857 05 50 IP: 1113221

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Barbara Robakowska
Starszy specjalista ds. gospodarki mieszkaniowej
Tel.: 59 857 05 59 IP: 1113672
Ryszard Rudnik
Starszy specjalista ds. budowlano - remontowych
Tel.: 59 857 05 60 IP: 1113673
Iwona Monasterska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 59 857 05 64 IP: 1113674
Joanna Kuzemko
Sekretarka
Tel.: 59 857 32 01 IP: 1113100
Anna Zielonka
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 59 857 05 60 IP: 1113673
Paweł Jasiak
Specjalista ds. informatycznych
Tel.: 59 857 05 54 IP: 1113571

Kadry

Wioletta Keler
Specjalista ds. pracowniczych i BHP
Tel.: 59 857 05 51 IP: 1113131

Dział Finansowo - Księgowy

Krystyna Retka
Starszy specjalista ds. finansowo - księgowych
Tel.: 59 857 05 52 IP: 1113613
Renata Richter
Starszy księgowy
Tel.: 59 857 05 52 IP: 1113613
Wiesława Niedziałek
Starszy księgowy
Tel.: 59 857 05 53 IP: 1113612
Beata Moskal
Księgowy
Tel.: 59 857 05 53 IP: 1113612

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny

Mariusz Schweda
Pacownik PAD
Tel.: 668 119 315