Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Miastko
Nadleśnictwo Miastko
59 857 32 01
59 857 22 64

Pasieka 14A

77-200 Miastko

Nadleśniczy
Janusz Szreder
59 857 32 01
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Major
59 857 32 01
Główny Księgowy Nadleśnictwa
Bożena Knefel
59 857 32 01
Sekretarz Nadleśnictwa
Izabella Domalewska
59 857 05 58

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Władymirow
Specjalista ds. hodowli lasu
Tel.: 59 857 05 56
Natalia Fucz
Specjalista ds. użytkowania i ochrony lasu
Tel.: 59 857 05 56
Arleta Nakielska
Specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: 59 857 05 55
Edyta Gołębiewska
Specjalista ds. obrotu drewnem
Tel.: 59 857 05 55
Jakub Felski
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 59 857 05 57

Inżynier Nadzoru

Wojciech Robakowski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 59 857 05 49
Harry Węsierski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 59 857 05 49

Straż Leśna

Mirosław Sałahub
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 59 857 05 50

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Barbara Robakowska
St. spec.ds. gospodarki mieszkaniowej
Tel.: 59 857 05 59
Ryszard Rudnik
St. Specjalista ds. budowlano - remontowych
Tel.: 59 857 05 60
Iwona Monasterska
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 59 857 05 64
Joanna Garbowska
Sekretarka
Tel.: 59 857 32 01
Ilona Wittk-Jeżewska
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 59 857 05 60
Paweł Jasiak
Specjalista ds. informatycznych
Tel.: 59 857 05 54

Kadry

Wioletta Keler
Specjalista ds. pracowniczych i BHP
Tel.: 59 857 05 51

Dział Finansowo - Księgowy

Krystyna Retka
St. Specjalista ds. finansowo - księgowych
Tel.: 59 857 05 52
Renata Richter
St. Księgowy
Tel.: 59 857 05 52
Wiesława Niedziałek
St. księgowy
Tel.: 59 857 05 53
Beata Moskal
Księgowy
Tel.: 59 857 05 53